Disclaimer

Disclaimer Motorfans.nl

De informatie op Motorfans.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Motorfans.
Motorfans deelt de informatie met veel passie en zorg om zo een actuele en kloppende inhoud te geven op Motorfans. Echter is het mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig c.q. onjuist is. We doen ons uiterste best om het maken van fouten te voorkomen, het maken van fouten is echter niet uit te sluiten. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud en Motorfans.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik. Wij staan er niet voor in dat de informatie op Motorfans.nl geschikt is voor het doel waarvoor u het wilt gebruiken. Tevens is het mogelijk dat er via Motorfans.nl toegang wordt verleend tot sites van derden, ook dan kan Motorfans niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik en/of de (correcte) inhoud van deze sites en het omgaan met uw (persoons) gegevens. Wij adviseren u daarom om de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden van de desbetreffende website door te lezen. De informatie op Motorfans.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat de site continu foutloos zal draaien en aanvaarden dan daarop ook geen aansprakelijkheid.

Samenvattend: Motorfansis niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de internetpagina van Motorfans.nl of derden beschikbaar is.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet die van de webmaster, de internetprovider of Motorfans. Motorfans kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Ook niet indien deze websites het logo van Motorfans.nl bevatten. Wij wijzen u erop dat (de inhoud van) deze websites niet zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Naast de website is het ook mogelijk om te reageren via Facebook. Het feit dat er een reactie te lezen is op de website en/of Facebook betekent niet dat Motorfans deze mening deelt of ondersteunt. Hier kunnen wij dan ook niet voor instaan of aansprakelijk voor worden gesteld. Hetzelfde geldt voor de (win)acties die u hier kunt tegenkomen. Motorfans is niet verantwoordelijk voor de antwoorden die worden gegeven en mochten er onverhoopt antwoorden verloren gaan zijn wij niet aansprakelijk. Mocht u de winnaar zijn en reageert u niet dan zijn wij gerechtigd om de prijs aan een ander te verstrekken.

Copyright

Motorfans behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van Motorfans.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van de website Motorfans.nl mag zonder schriftelijke toestemming van Motorfans openbaar, verspreid en/of verveelvoudigd worden. Citeren dient in dat geval te geschieden met bron en linkvermelding. Ook betreft het citeren van de Facebookpagina van Motorfans graag onder vermelding van bron.

Aanvaarding

Deze disclaimer is van toepassing – u aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven – indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.